MARŠRUTAI

1. Aleksandravas - Kartena

Atstumas 24 km, plaukimo trukmė 1 diena

Aleksandravas-Kartena

 

112 km K Dyburiai, senovinis kapinynas, XIX a. koplytėlė; d Bulikai. Prasideda įdomiausias Minijos baras – didžioji Dyburių kilpa. Jos plotis apie 4km, o siauriausioje vietoje – vos 100m. Upė nukrenta beveik 9m. Kilpos bare visur akmenys, daug slenksčių. Gana atidžiai reikia manevruoti, tarp akmenų ieškant sunkiai pastebimo farvaterio. Tai labai įdomus, bet sunkus ir sudėtingas ruožas. 1937 čia buvo projektuojama prakasti tunelį ir pastatyti derivacinę elektrinę.
111 km Yra projektas čia ant Minijos įrengti Aleksandravo tvenkinį; užtvankos gylis – 20m, tvenkinio plotas 908ha. Kai tvenkinys bus įrengtas, jo patvanka į aukštupį iššsilies 4-5km aukščiau Babrungo žiočių.
105 km K Cigonaliai; aukštas, status šlaitas, nuo kurio atsiveria gražūs Dyburių vaizdai; d Puidogalis. Čia rėvos pradeda kiek mažėti, ilgesni ir jų patvenktiniai ruožai.
102 km D Prystovai, didelė atodanga. Upėje vėl virtinė rėvų, didelių akmenų; ramesnėse patvenktose vietose tanki vandens augmenija.
101 km K Mišupė (ilgis 27km); k Dauginčiai, piliakalnis, vadinamas Pilele. Išgriauto malūno užtvankos vietoje pusmetrinis slenkstis; vagoje vis dar rėvos, dideli akmenys. Kiek žemėliau d Kūlupėnai.
99 km D Sauseriai. Senslėsnyje, apie 0,4km į šiaurės rytus nuo Minijos-Salanto santakos, medžių paunksnėje, stūkso nedidelis Sauserių piliakalnis. Netoliese, Temužinės miške, Žalčio dauboje, kūlgrinda; k Lapgaudžių miškas. Artėja prie pabaigos Minijos kanjonas, rėvų patvenktis ruožai jau gerokai ilgesni.
97 km D Salantas (ilgis 43km). Minija, nusileidusi nuo Žemaičių aukštumos ir įtekėjusi į platų Salanto slėnį keičia ir kryptį (iš šiaurės rytų į pietus). Salantui žymiai papildžios Minijos nuotekį, pakinta ir upės pobūdis: ji gilesnė ir daug lėtesnė, rėvos žemesnės, o jų patvenkti ruožai ilgesni. Iki Kartenos geležinkelio stoties – tik 1,5km.
89 km Šiaulių-Kretingos plento tiltas; k Alantas (ilgis 39km); d Kartena – miestelis, viena iš seniausių Žemaitijos gyvenviečių. Kartenos piliakalnis įrengtas aukštoje kalvoje, iš šiaurės ir šiaurės vakarų apjuostas Minijos. Medinė Kartenos bažnyčios varpinė (XIX a.) – architektūrinis paminklas. Upėje, buvusioje Kartenos malųno išgriautos užtvankos vietoje, akmenų sąvartynas.

2. Kartena - Raguviškiai

1 nepilna diena, 13 km

Kartena-Raguviskiai

84 km D Rabuliai. Išlaužtos malūno užtvankos vietoje, pusmetrinis slenkstis; keltis bei leistis galima tiesiog per prolaužos vidurį. Kairiajame upės krante Žalgirio miškas – gera vieta stovyklai, nakvynei.
76 km K Kartanalė (ilgis 13km), d Raguviškiai, gatvinis kaimas; vakariniame pakraštyje Žalgirio miškas, paupyje prie Minijos – turistų poilsiavietė; upę pertveria gelžbetonio tiltas.

3. Pakutuvenai-Kartena

2 dienų kelionė su nakvyne Čigonalių pirtyje arba poilsavietėje 35 km.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!